o projektu

projektObiteljska kuća na Tuškancu II

lokacijaZagreb

klijentprivatni

autoriTomislav Ćurković, Zoran Zidarić

suradniciLinda Mavar, Tomislav Burgund

Dodatni suradniciDejan Šparovec (vizualizacije)

fotografRobert Leš

godina početka2016.

godina završetka2019.

stambena površina465

ukupna površina676

više

Najbitnija odrednica u projektiranju kuće na Tuškancu je zatečena situacija; postojeća kuća na relativno maloj za Tuškanac, uglovnoj parceli, nasuprot jedinog dućana u kvartu. Postojeća kuća je bila podignuta od terena, jer je sama parcela kao i ulica u padu, što zadržavamo u novom projektu. Ulaz je sa poluetaže, između podruma i prizemlja. Prizemlje raskošno, otvoreno prema jugu i vanjskom terenu. Kuću se može doživjeti u cijelosti ulaskom u boravak, jer ima dvovisinski prostor, sa mostom na katu s kojeg se vidi Sljeme i katedrala, što je želja investitora. Uokvireni plitki balkon na katu, parafraza erkera sa stare kuće koja je donedavno bila ovdje, i na zapadnoj fasadi prislonjeni metalni okrugli dimnjak roštilja jedini su plastički naglašeni detalji. Stroga geometričnost volumena reakcija je na bogatstvo oblika u neposrednome susjedstvu. Umjesto žbuke kao završnog sloja pročelja, korištena je obloga od klinker pločica u svjetlijem tonu, koja preuzima ulogu i dekorativnoga plašta. Prostor u unutarnjosti slijedi funkcijsku logiku tlocrtnoga razmještaja s dnevnim sadržajima u prizemlju i spavaonicama na katu.