o projektu

projektObiteljska kuća na Jelenovcu

lokacijaZagreb

klijentprivatni

autoriTomislav Ćurković, Zoran Zidarić

suradniciMaja Markus

fotografRobert Leš

godina početka2009

godina završetka2011

stambena površina400 m2

ukupna površina3120 m2

više

Parcela je smještena na spoju dviju ulica, sa sjeverne i zapadne strane okružena susjednim građevinama, s južne strane rubom gradskog parka Jelenovac, a istočnom stranom naslanja se na park Pantovčak. Novoizgrađena građevina otvara se prema atraktivnom dijelu terena, zelenilu, pogledu i neizgrađenom dijelu. Ovim pozicioniranjem omogućuje se formiranje zelenog predvrta kao tampon zone u odnosu na pristupnu prometnicu i velikog vrta na jugoistoku parcele. Pad terena u tom smjeru generirao je postament kuće u kojem su raspoređeni prateći sadržaji stambene jedinice. Horizontalna ploha postamenta (ploha) koja se pruža oko kuće objedinjuje vanjske prostore za život  u neposrednoj blizini kuće (terasa, ulaz, predvrt i sl.). Tlocrtno objekt se „lomi“, što proizlazi iz geometrije parcele, a ujedno dijeli građevinu na dva dijela preko najnižeg, zglobnog volumena u sredini. U tom volumenu nalaze se spiralne stepenice obložene drvetom čija skulpturalna forma zakrivljenih ploha neuobičajeno meko korespondira s ortogonalnim sistemom kuće čineći taj element fokusnom točkom interieura. Raščlamba volumena proizlazi iz funkcionalnih razloga. U većem volumenu, nalaze se svi bitni sadržaji dnevnog života u kući, dok se u manjem volumenu nalaze dodatni sadržaji kao što su apartman za goste, gospodarski dio i sl. Koristeći glatku bijelu fasadu u kontrastu s tamnim otvorima ostvarena je istovremeno dinamika i elegancija pročelja. Staklene ograde platoa omogućuju nesmetan pogled  koji se pruža prema okolnim parkovima spajajući u vizuri parkovno zelenilo sa zelenilom predvrta i vrta.