Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta - 2IMPROVE - Povećanje kapaciteta i konkurentnosti poslovanja tvrtke DVA ARHITEKTA d.o.o.

Kratki opis projekta - Dana 26.10.2017., poduzeće DVA ARHITEKTA d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom "2IMPROVE - Povećanje kapaciteta i konkurentnosti poslovanja tvrtke DVA ARHITEKTA d.o.o.", referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.1086.Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom će se utjecati na povećanje učinkovitosti proizvodnog procesa tvrtke, kroz ulaganje u uređenje prostora, nabavu računalnih programa i opreme te redizajnom web stranice, čime će se optimizirati poslovni procesi, s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti tvrtke na domaćem i međunarodnom tržištu. Realizacija projekta dovesti će do poboljšanja poslovanja tvrtke, povećanjem proizvodnih kapaciteta te prihoda od prodaje i izvoza, kao i zapošljavanjem novih radnika.

Ciljevi projekta - Opći cilj projekta je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta, kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Očekivani rezultati projekta:

  • Povećani proizvodni kapaciteti tvrtke
  • Uređena postojeća poslovna jedinica
  • Nabavljen i implementiran softver s edukacijom zaposlenika
  • Nabavljena i implementirana računalna oprema za 3D modeliranje i projektiranje
  • Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta
  • Zaposlenici osposobljeni za rad na softveru
  • Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti
  • Provedeno upravljanje projektom

Ukupna vrijednost projekta: 588.371,38 kn

Prihvatljivi troškovi: 470.697,10 kn

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: ožujak 2017. - studeni 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Darko Vušak, darko@dva-arhitekta.hr, +385 1 450 0333

 

Više informacija na:

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća DVA ARHITEKTA d.o.o.

 
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj