2013 Dva arhitekta održali predavanje na Danima Orisa u Zagrebu

U zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski, 19. i 20. listopada održani su 13. Dani Orisa na kojima su sudjelovali istaknuti domaći i strani arhitekti. Dva arhitekta su održali predavanje u kojemu su predstavili svoj bogati arhitektonski opus od preko 20 godina aktivnog rada. Među ostalim predavačima bili su Juhani Pallasmaa, ured Nieto Sobejano, Christian Kerez te doajeni nizozemske arhitekture Wiel Arets i Herman Hertzberger.