2006 Nominacija za nagradu Drago Galić za Rezidenciju u Varaždinu